Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

19 kwietnia w świetlicy KM PSP odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, któremu przewodniczył prezes Mariusz Filipiuk starosta bialski. W posiedzeniu udział wzięli: ks. kapelani Roman Sawczuk i Andrzej Biernat, komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk, z-ca Komendanta Miejskiego mł. bryg. Marek Chwalczuk, wójtowie gmin i komendanci gminni SP.

Podczas Posiedzenia podsumowano kampanię walnych zebrań sprawozdawczych w OSP za rok 2016, która trwała w styczniu i lutym. Z otrzymanych zbiorczych informacji z przebiegu walnych zebrań stan społecznej ochrony przeciwpożarowej w powiecie bialskim na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia  się następująco:

– ogólna liczba jednostek OSP – 146 ubyła 1 OSP Kolonia Witulin gm. Leśna Podlaska

– 25 OSP włączonych jest w struktury KSRG

– w 76 jednostkach znajdują się punkty alarmowania

– w 4 OSP mieści się gminne centrum zarządzania kryzysowego

– szeregi OSP skupiają ogółem 5.643 druhów – przybyło 98

w tym kobiet 358 – przybyło 69

– prowadzi działalność 10 kobiecych drużyn pożarniczych – przybyło 4

– na terenie powiatu działają 23 sekcje młodzieżowych drużyn pożarniczych – ubyła 1 sekcja,

– drużyny skupiają 233 dziewcząt i chłopców – ubyło 38

– na terenie powiatu prowadzą działalność 2 strażackie orkiestry (Łomazy,

Rossosz) w których gra 63 muzyków

– w 2 jednostkach działają zespoły artystyczne, które skupiają 21 członków

– 41 jednostek prowadzi kroniki

– w 11 strażnicach znajdują się izby pamięci

– 54 jednostek posiada sztandary

Na wyposażeniu OSP posiadają m.in.

– 20 samochodów ciężkich, 73 średnich, 83 lekkie,

– podnośników hydraulicznych 3,

– samochodów technicznych z wyposażeniem 2,

– 7 OSP posiadają łodzie na przyczepach, dwie ponton na przyczepie

– 216 motopomp o dużej wydajności, 62 szlamowych, 62 pływających,

– 32 zestawy do ratownictwa technicznego,

– 100 pilarek do drewna, 30 pił do betonu i stali,

– 82 agregaty prądotwórcze,

– 143 aparaty oddechowe, 48 zestawów ratownictwa medycznego,

– 14 sań lodowych

– 57 jednostek posiada zestawy komputerowe,

– w 23 strażnicach możliwy jest dostęp do internetu.

Samorządy w roku 2016 na ochronę przeciwpożarową wydatkowały 4.068.720 zł, a na rok 2017 zaplanowały środki w wysokości 3.808.335,00 zł.

Zarząd Oddziału Powiatowego dziękuje wszystkim druhnom i druhom za sprawne przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej.

Podczas posiedzenia zaakceptowano pozytywnie sprawozdanie finansowe ZOP za rok 2016, zostały przekazane zaproszenia na XVIII Powiatową Pielgrzymkę Strażaków do Pratulina połączoną z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka, która odbędzie się 14 maja o godz. 10,00 oraz omówiono sprawy organizacyjne związane z zawodami sportowo – pożarniczymi MDP i OSP. Odbędą się one w pierwszej kolejności na szczeblu gminnym, a następnie powiatowym w dniach 8 czerwca drużyny MDP, 18 czerwca OSP na stadionie w Międzyrzecu Podlaskim.

Komendant Miejski przekazał także informację na temat zasad przydzielania dotacji  w roku 2017 dla jednostek OSP włączonych w struktury KSRG. Zwrócił się także z prośbą o przestrzeganie regulaminu umundurowania przez członków OSP podkreślając, że mundur to zaszczyt, a nie obowiązek.

Na zakończenie posiedzenia prezes ZOP Mariusz Filipiuk przypomniał, że 21 kwietnia w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym w Lublinie odbędzie się zjazd wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego, poprosił wszystkich delegatów i przedstawicieli z naszego powiatu wybranych na zjeździe powiatowym o udział w obradach.

Bożena Krzyżanowska

ZOP ZOSP RP Biała Podlaska

 

 

 

Scroll to Top