Poświęcenie tablicy w Drelowie

W dniu 11 listopada w Drelowie odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci ks. Karola Wajszczuka – założyciela tajnej organizacji wojskowej „Nasze Orły” pod kościołem parafialnym w Drelowie. Poświęcona ona została przez proboszcza Ks. kan. Wiesław Mańczyna, a następnie kwiaty pod tablicą złożyły delegacje duchowieństwa, powiatu, gminy, rodzin, policji, kombatantów, szkół i Ligi Obrony Kraju Drelów. Starostę bialskiego reprezentował przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marek Sulima.

Uroczystość była poprzedzona mszą świętą.

Dalsza część odbyła się już w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie, gdzie był czas na okolicznościowe przemowy i prezentację historyczną wygłoszoną przez Franciszka Stefaniuka. Natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej z Drelowa i Grupy „Tu i teraz” ukazały tematykę w formie przedstawień teatralnych.

 

Zdjęcia: Przemysław Treska

Scroll to Top