Powiat bialski inwestuje w szkolnictwo zawodowe

 

W czerwcu br. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (z dn. 1.09.2017 r. Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim) oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.
Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają naukę w szkołach zawodowych. Zarówno prace budowlane w tym m.in.: wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki, remonty schodów, wymiana instalacji elektrycznej na systemy energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej jak i zakup nowoczesnego wyposażenia zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU realizowane w ramach projektu przełożą się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych. Powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia warsztatów i pracowni.
Spodziewanym rezultatem inwestycji jest zwiększenie zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkołach zawodowych przez mieszkańców regionu jako nowoczesnej i efektywnej drogi edukacji dającej szansę na zdobycie pracy na dynamicznie rozwijających się rynkach: informatyki i automatyki, biogospodarki, transportu i logistyki oraz usług podstawowych.
Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018. Ogólna wartość projektu to kwota 3 528 411,72 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 3 489 699,96 zł, przy czym dofinansowanie w wysokości 85 % ze środków EFRR wynosi 2 966 244,96 zł. Wkład własny powiatu w wysokości 15 % wynosi 523 455,00 zł.

 

Scroll to Top