Anna Szypiło

Cyfrowy Powiat

22 września 2022 r. Powiat Bialski  podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Wartość całkowita projektu wynosi 329 874 zł, 100% tej kwoty stanowi dofinansowanie. Realizacja projektu ma na celu wsparcie rozwoju i potencjału cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększona zdolność Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Cyfrowy Powiat Read More »

Cyfrowy Powiat

22 września 2022 r. Powiat Bialski  podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Wartość całkowita projektu wynosi 329 874 zł, 100% tej kwoty stanowi dofinansowanie. Realizacja projektu ma na celu wsparcie rozwoju i potencjału cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększona zdolność Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Cyfrowy Powiat Read More »

Szkoły powiatowe zyskały nowy blask

Dobiegł końca realizowany przez Powiat Bialski projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt miał na celu poprawę warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza

Szkoły powiatowe zyskały nowy blask Read More »

Remonty szkół zawodowych – ZSE w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim

Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A.

Remonty szkół zawodowych – ZSE w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim Read More »

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”

  Starosta bialski informuje, że podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego umowa na dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” Read More »

Kolejna inwestycja drogowa – droga powiatowa Nr 1012L – zakończona

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W dniu 29 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica. Wykonawcą robót drogowych była firma FEDRO Sp. z o.o., nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z

Kolejna inwestycja drogowa – droga powiatowa Nr 1012L – zakończona Read More »

Droga powiatowa 1013L już po remoncie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dnia 1 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej, nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z o.o.

Droga powiatowa 1013L już po remoncie Read More »

Droga powiatowa 1013L już po remoncie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dnia 1 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej, nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z o.o.

Droga powiatowa 1013L już po remoncie Read More »

Scroll to Top