Powiat bialski z dofinansowaniem do projektu transgranicznego

Powiat bialski otrzymał dofinansowanie na kolejny projekt drogowy. Tym razem w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury. Kilka miesięcy temu powiat złożył koncepcję projektu dotyczącą infrastruktury drogowej o nazwie „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”.

7 grudnia podczas posiedzenia we Lwowie Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków dotyczącego dwóch celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ I GRANICE.

W celu tematycznym DOSTĘPNOŚCI Komitet zdecydował o dofinansowaniu 18 z 61 projektów, w ramach których zostały złożone pełne wnioski aplikacyjne podczas drugiego etapu naboru. Projekt powiatu bialskiego znalazł się wśród 18 wybranych.

W jego ramach przebudowane zostaną droga powiatowa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz droga Malorita-Miedno-Znamienka na odcinku 5,1 km, łącznie 9,5 km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z przedsiębiorstwem Robót Drogowych Briestobldostroj z Brześcia na Białorusi.

Całkowita wartość projektu to 9 252 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 90 %, co stanowi kwotę: 8 326 800 zł, wkład własny to 10%, czyli  925 200 zł – sfinansowany zostanie ze środków obydwu partnerów.

Scroll to Top