Rozmawiali o ginących zawodach

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.

W konferencji udział wzięły delegacje zagraniczne z Niemiec i Litwy, które wzięły udział w panelach poświęconych omówieniu realizacji projektu w takich aspektach jak m.in. podział zadań, budżet, czy mobilność uczestników. Uczestnicy spotkania mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami w zakresie szkoleń w ginących zawodach oraz wymiany pomysłów w tym aspekcie.

Goście z Niemiec i Litwy wizytowali również organizacje mające swoje siedziby na terenie powiatu bialskiego. Rozmawiali także z przedstawicielami władz samorządowych współpracujących z ECKiW OHP w Roskoszy. Spotkanie takie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, gdzie delegacje przyjął starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Projekt „Ginące zawody na europejskim rynku pracy”  to projekt międzynarodowego  partnerstwa organizacji związanych z kształceniem zawodowym młodzieży z Polski, Litwy i Niemiec popularyzującym ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Projekt ma na celu zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocję tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym , poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości  i samo zatrudnienia,
w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami. Nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie ginących zawodów, dotarcie do rzemieślników, przedsiębiorców, instytucji, osób związanych z zawodami oraz zainteresowanych ich popularyzacją, opracowywanie materiałów szkoleniowych i promowanie szkoleń w celu poszerzania grona dobrze wykwalifikowanych rzemieślników będzie stanowiło szeroką formę ochrony przed zapomnieniem dawnych zawodów.

Scroll to Top