Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

Mszą świętą w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach rozpoczęła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 w dniu 2 września. Po niej poczty sztandarowe i przedstawiciele poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta na dalszą część uroczystości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół
w Małaszewiczach, a następnie Tadeusza Łazowskiego starosta bialski jako gospodarz uroczystości. Powitał on przybyłych i złożył życzenia dyrekcji, gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom placówek oświatowych w powiecie bialskim. Starosta bialski nawiązał w swoim wystąpieniu do licznych projektów realizowanych w szkołach, polepszających bazę dydaktyczną i podwyższających poziom nauczania. Głos zabrali także Andrzej Mironiuk – kierownik oddziału zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dariusz Donica – zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Artur Nitek – kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, który przygotował dla byłego i nowego dyrektora Zespołu Szkół w Małaszewiczach drobne upominki za dotychczasową współpracę, jako gospodarz gminy i organ współprowadzący szkołę. Podziękowanie za dotychczasową współpracę byłej dyrektorce Zespołu Szkół Jolancie Wałach złożył także radny powiatowy Antoni Sacharuk.
Podczas uroczystości starosta bialski wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektora placówek oświatowych dwóm nauczycielom: Agnieszce Sidorczuk – obecnie dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz Robertowi Wieczorkowi – obecnie dyrektorowi w Zespole Szkół w Małaszewiczach.
Nauczyciele kontraktowi, którzy zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną i uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z rąk starosty otrzymali akty nadania. Byli to: Swietłana Daniluk, nauczyciel języka rosyjskiego Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Kamila Bożena Daniluk, nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Agnieszka Hordyjewicz, nauczyciel wychowawca internatu Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Joanna Pędzik, nauczyciel chemii Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Dawid Smolbik, nauczyciel wychowania fizycznego, Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Ewa Świerżewska, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz oraz wychowawca internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Barbara Magier, nauczyciel wychowawca internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Katarzyna Mincewicz, nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Małgorzata Kaźmieruk, nauczyciel bibliotekarz Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim. Odbyło się także uroczyste ślubowanie owych nauczycieli.
Na koniec zgromadzeni mogli podziwiać część artystyczną przygotowaną przez młodzież z ZS w Małaszewiczach pod kierunkiem swoich nauczycieli.

 

Zdjęcia można obejrzeć tutaj 

Scroll to Top