Powiatowa inwestycja w janowskiej szkole nagrodzona!

Powiatowa inwestycja w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim zajęła III miejsce w IX edycji konkursu „Kryształowa Cegła” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie.

Nagrodę z rąk organizatorów tego prestiżowego konkursu podczas uroczystej gali zorganizowanej w Filharmonii Lubelskiej odbierał Tadeusz Łazowski – starosta bialski.
Zespół Szkół znajduje się w zabytkowym XVIII wiecznym budynku dawnego seminarium duchownego. Modernizacja miała na celu poprawę warunków technicznych obiektu oraz wydobycie jego walorów architektonicznych z zachowaniem wartości zabytkowych. Dokonano remontu elewacji zewnętrznej, schodów, zrekonstruowano i przywrócono funkcję wirydarzowi. Wykonano izolację fundamentów i utwardzenie terenu z powierzchniowym odprowadzeniem wód deszczowych, odsalanie ścian, usunięcie wody kapilarnej ze ściany piwnicy i ścian fundamentowych metodą iniekcji. Ściany podziemia izolowano grubowarstwową powłoką bitumiczną, gruntowano gruntem krzemianowym. Renowacji ścian dokonano za pomocą systemu SCHOMBURG, tynki pomalowane farbą krzemianową. Do utwardzenia placów użyto kostki granitowej od strony północnej i zachodniej, schody główne i boczne obłożono płytami z granitu. Wykonano odwodnienia liniowe.

 

 

 

Scroll to Top