Powiatowe Dni Działacza Kultury

W dniach 24-25 czerwca w Kodniu odbyły się Powiatowe Dni Działacza Kultury. Zostali na nie zaproszeni dyrektorzy ośrodków kultury funkcjonujących na terenie powiatu bialskiego oraz muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie wraz z pracownikami.

We wtorek starosta Tadeusz Łazowski podziękował pracownikom instytucji kultury za ich zaangażowanie, wytężoną pracę oraz poświęcenie na rzecz upowszechniania oraz podtrzymywania kultury wśród mieszkańców powiatu bialskiego, co ma swoje odzwierciedlenie także w promocji kultury i dziedzictwa w województwie, naszym kraju oraz poza jego granicami. Nakreślił także pewnie sprawy, które służyć mogą dokumentacji działań oraz rozpowszeniania wiedzy na temat wydarzeń, osób i tradycji poszczególnych miejscowości. Zachęcił do zbierania takich wiadomości, twórczości mieszkańców oraz ich wydawania czy dzielenia się nimi na łamach „Gościńca Bialskiego”. Każdy dyrektor otrzymał okolicznościowy dyplom z podziękowaniem za swoją pracę. 
Był także czas na podzielenie się tym, co dzieje się w ośrodkach kultury, podejmowaną pracą, animacyjną środowisk lokalnych, wydawnictwami czy przedsięwzięciami, którymi można się pochwalić.
Następnie zebrani na Dniach Działacza Kultury mogli zwiedzić piękny Kodeń – Sanktuarium MB Kodeńskiej, Kalwarię, a także zakupić pamiątki.
Na uroczystą kolację dojechały także przedstawicielki Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Był czas na dalsze dzielenie się pracą w kulturze, problemami i radościami, wymianę doświadczeń, ale także dyskusję. Atmosfera sprzyjała rozmowom do późnych godzin nocnych.
Następny dzień miał charakter szkoleniowy. Od samego rana panie z NCK prowadziły warsztaty i mówiły o swojej pracy. Anna Pasznik prezentowała Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Potem Joanna Krupa prowadziła warsztaty o Mapie Kultury. Były one praktyczną prezentacją, jak krok po kroku oddolnie promować lokalne dziedzictwo, gdzie mieszkańcy i lokalni animatorzy kultury są ekspertami z dziedziny „kultura lokalna”. Podczas warsztatu zebrani wspólnie zastanawiali się, jakie najciekawsze i najmniej oczywiste opowieści o dziedzictwie materialnym i niematerialnym z powiatu bialskiego mogłyby się znaleźć na Mapie Kultury. Robiony był również przegląd zasobów i narzędzi, które mogłyby pomóc w tworzeniu opowieści o ludziach, miejscach, klimatach. Uczestnicy poznali także kilka tajników przygotowania reportaży według Mariusza Szczygła. O nowych mediach, jako źródle inspiracji i narzędziu promocji instytucji kultury, mówiła Miriam Kołak. Zaprezentowała ona nowe media, jako łatwe i szybkie narzędzia do promocji działań instytucji kultury, ale również cennego źródła wiedzy i inspiracji dla własnych działań. Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej prowadząca mówiła o możliwości mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Google+, YouTube), zaś podczas drugiej skupiła się na prezentacji portalu Narodowego Centrum Kultury „Platforma Kultury”.
Część szkoleniowa dała możliwość nie tylko zdobycia nowej wiedzy czy rozszerzenia horyzontów, ale także stała się źródłem inspiracji.
Dni Działacza Kultury zorganizował Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Wszystkim działaczom kultury z racji ich święta życzymy wszystkiego, co najlepsze.

Scroll to Top