Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Romanowie

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 17 października w Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie, gdzie zaproszonych gości przywitał dyrektor Krzysztof Bruczuk. Uroczystość oficjalnie rozpoczął jej gospodarz starosta bialski Mariusz Filipiuk. W swoim przemówieniu podziękował nauczycielom i podkreślił ich szczególną rolę w życiu każdego ucznia: Nie ma trudniejszego zadania od wychowania drugiego człowieka. Wie o tym każdy rodzic i każdy nauczyciel. To właśnie przed Wami – drodzy pedagodzy, wychowawcy i opiekunowie – stoi trudne zadanie bycia współodpowiedzialnym za rozwój naszych dzieci, kształtowania ich charakterów i przygotowania do dorosłego życia. (…) Jestem Wam niewymownie wdzięczny za to, że zaszczepiacie w młodych ludziach pasję poznawania świata i wolę zdobywania nowych umiejętności, a przy tym potraficie wsłuchać się w ich bolączki i nie jesteście obojętni na problemy. Życzę z całą mocą, żebyście nie tylko chcieli przekazywać im jak najwięcej wiedzy, ale i podejmowali trud bycia ich przyjaciółmi – mówił starosta.

Oprócz nauczycieli i wychowawców, a także pracowników szkół i placówek oświatowych powiatu bialskiego wśród gości zgromadzonych w romanowskim muzeum znaleźli się m.in. przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty, władz wojewódzkich i gminnych, a także byli i obecni dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez powiat bialski. W uroczystości udział wzięli również: wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński oraz radni powiatu bialskiego: Marzenna Andrzejuk, Marian Tomkowicz, Arkadiusz Misztal, Marek Uściński, Arkadiusz Maksymiuk, Tomasz Andrejuk, Ryszard Boś, Mateusz Majewski, Czesław Pikacz i Radosław Sebastianiuk.

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bialski przyznane zostały nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie nagrody z rąk starosty Mariusza Filipiuka, wicestarosty Janusza Skólimowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego odebrali:

Walentyna Rychlik, Agnieszka Nowosielska, Dorota Dokudowicz, Renata Chwesiuk, Renata Nowicka, Ewa Zygmunt, Tomasz Makaruk, Izabela Jakimiak, Bożena Witkowska, Urszula Burdzicka, Jolanta Wałach, a także Andrzej Stachnio i Jarosław Dubisz.

Podczas uroczystości odbyło się również przekazanie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim Robertowi Matejkowi. Akt powierzenia dyrektorowi wręczył starosta biaslki Mariusz Filipiuk.

W części artystycznej zaprezentowała się młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, która przygotowała krótki montaż słowno –muzyczny.

Scroll to Top