Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Janowie Podlaskim

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowania pracownikom oświatowym, a szczególnie nauczycielom za ich wkład w kształtowanie młodego pokolenia. W powiatowej rodzinie odbyło się to w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim 13 października. Po krótkiej przemowie dyrektora szkoły Jarosława Dubisza, uroczystość oficjalnie otworzył i gości powitał starosta bialski Mariusz Filipiuk. W swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom za trud wychowawczy i przekazywanie wiedzy, a także działania dydaktyczne i oświatowe. Słowa podziękowania skierowane zostały do dyrektorów za stwarzanie dobrych warunków do tego, by uczniowie mogli wiedzę zdobywać na najlepszym poziomie, w ciekawych, potrzebnych na rynku pracy profilach, w dobrych warunkach, przy wsparciu bardzo dobrej kadry pedagogicznej. Podziękował pracownikom administracji i obsługi za ich pracę na rzecz placówek oświatowych, a do zgromadzonych uczniów zwrócił się, by szanowali pracę wszystkich zaangażowanych w ich edukację. Na koniec wyraził życzenia: życzę wszystkim pracownikom oświatowym satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków, a także ich rodziców. Wszystkim pedagogom, pracownikom administracyjnym służącym swoją pracą młodzieży życzę wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Swoje gratulacje pracownikom oświatowym i życzenia złożyli także zaproszeni goście m.in.: w imieniu Wojewody Lubelskiego Małgorzata Bogusz – kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Andrzej Marciniuk – kierownik Filii w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Marek Żelisko – starszy wizytator Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także wiceprezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk.

W tym roku w uroczystości uczestniczyła również kilkuosobowa delegacja dyrektorów szkół z departamentu Deux – Sèvres we Francji. Za gościnność i możliwość współpracy podziękowała i okolicznościowe życzenia złożyła Anne-Marie Vrigneau przedstawiciel tamtejszego kuratorium oświaty.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej to bardzo dobra okazja, by podziękować nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bialski za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. W tym roku listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie nagrody organu prowadzącego z rąk starosty Mariusza Filipiuka i wicestarosty Janusza Skólimowskiego otrzymało 10 nauczycieli. Byli to: Jadwiga Wasiluk – nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Małgorzata Krzemionka – logopeda i kierownik Filii w Wisznicach Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, Marta Jaroszewicz – nauczyciel języka rosyjskiego Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Monika Władyczuk – Pakuła – nauczyciel matematyki Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Barbara Dybała – nauczyciel biologii Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Janusz Stefaniuk – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Leszek Zdanowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Andrzej Stachnio – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Arkadiusz Stefaniuk – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, a także Jarosław Dubisz – dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim.

Po tym wyróżnieniu Andrzej Stachnio, jeden z nagrodzonych podziękował włodarzom powiatu za docenienie pracy oraz bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju edukacji w powiecie bialskim.

Na koniec uczniowie Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim pod kierunkiem Urszuli Majewskiej-Chilkiewicz przedstawili obecnym okolicznościowy program słowno – muzyczny.

Scroll to Top