Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017”

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017”

 

Do konsultacji przedstawiamy Państwu projekt programu.

Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu  programu.

Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 28 października 2016 r.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety_ i przesłanie jej  na adres e-mail: wsssport@powiatbialski.pl

Scroll to Top