Powiatowy Festyn Zdrowia w Rokitnie.

W dniu 30 lipca 2023 r. na terenie Szkolnych Obiektów Sportowych w Rokitnie odbył się Powiatowy Festyn Zdrowia zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Wójta Gminy Rokitno.

W festynie wzięli udział: Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki Delegatura w Białej Podlaskiej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „Amazonki”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Biała Podlaska, Nadleśnictwo Biała Podlaska, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział Bialskopodlaski, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział w Janowie Podlaskim, Koło Łowieckie OGAR, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Rokitno.

Podczas festynu można było uzyskać bezpłatną konsultację lekarza specjalisty. Mieszkańcom porad udzielali: Andrzej Kisiel – ginekolog, Magdalena Kociuk – kardiolog, Vadzim Sidaruk – chirurg, Serhii Nazaruk – chirurg internista, Dariusz Daniluk – ginekolog onkolog i Katarzyna Trofimiuk – internista.

Członkowie Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia „Amazonki” oraz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego opowiedzieli o działalności swoich organizacji. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników festynu, dla których przygotowana została specjalna strefa prowadzona przez animatorów „Niebanalne Animacje”. Nauczyciele ze Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego przeprowadzili instruktaż pierwszej pomocy oraz prawidłowej higieny jamy ustnej, omówili zagadnienia dotyczące profilaktyki zdrowego kręgosłupa, samobadania piersi, wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz zdrowej skóry. Dla zebranych gości przygrywała kapela podwórkowa „Caravana” i wystąpił kabaret „Trzecia Strona Medalu”.

Informacja i zdjęcia: Marta Szymczuk UG Rokitno

Scroll to Top