Powiatowy finał konkursu „Jestem bezpieczny” rozstrzygnięty

Dnia 25 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej odbył się powiatowy finał konkursu „Jestem bezpieczny”

Głównym organizatorem konkursu w powiecie od kilkunastu lat jest Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, która poprzez to działanie upowszechnia wiedzę o zagrożeniach
z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu, rozwija postawy umożliwiające unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznaje dzieci i młodzież z prawidłowymi reakcjami w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia było także Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej. Konkurs swoim patronatem objął Starosta Bialski.
Otwarcia imprezy dokonali Wicestarosta Bialski Janusz Skólimowski i p.o. Komendant Miejski Policji nadkom. Jerzy Czebreszuk.

Konkurs składał się z trzech konkurencji:

  1. test wiedzy,
  2. projekt graficzny  koszulki ( tył i przód), który miał zawierać treści (hasło) odnoszące się
    do bezpiecznych zachowań,
  3. inscenizacja, która miała zaprezentować drużynę, szkołę, gminę, a następnie wskazać
    młodym ludziom zachowania alternatywne dla zagrożeń.

O zwycięstwo walczyło 17 szkół podstawowych, które wygrały eliminacje gminne.
Jurorzy bardzo wysoko ocenili poziom wiedzy prezentowany przez uczniów. Po zsumowaniu wyników wszystkich konkurencji najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Sworach. Zwycięską drużynę w składzie: Martyna Chałstowska, Szymon Kucewicz i Anita Prokopiuk przygotowała pani Jolanta Madej. Ta drużyna Będzie reprezentowała nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.
Drugie miejsce zajęła Publiczna szkoła Podstawowa w Sosnówce, a trzecie Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, gdyż konkurs cieszy się wsparciem wielu sponsorów.

Scroll to Top