Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zapraszają do wzięcia udziału w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych
pt. „Majowe Śpiewanie”, które odbędzie się 6 maja 2012 (niedziela) r. o godz. 12.30
w Świetlicy w Polubiczach. 6 Maja to okazja do spotkania, słuchania i dzielenia się bogactwem
w różnorodności prezentowanych utworów muzycznych. Przegląd rozpocznie się mszą św.
w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Ewangelisty
w Polubiczach o godz.11 00

Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich uczestników poczęstunek oraz atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Regulamin:
Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.
Cele Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych:
1. Ożywienie tradycji śpiewaczej w naszym regionie.
2. Popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych poprzez prace w zespole.
4. Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów śpiewaczych.
5. Upowszechnianie polskiej i światowej kultury muzycznej.
6. Integracja środowiska chóralnego w naszym powiecie.
Powiatowy przegląd ukierunkowany jest na amatorską twórczość wokalną dzieci, młodzieży
i dorosłych.
W przeglądzie mogą uczestniczyć: chóry, zespoły śpiewacze, schole parafialne, chóry kościelne oraz zespoły wokalne.
Prezentacje odbędą się w następujących kategoriach:
I. chóry dziecięce, (szkoły podstawowe klasy I-VI),
II. chóry młodzieżowe, (gimnazja i licea),
III. chóry mieszane zrzeszone w różnych instytucjach, stowarzyszeniach, chóry kościelne, schole parafialne, bez ograniczeń wiekowych.
IV zespoły śpiewacze, zespoły biesiadne, bez ograniczeń wiekowych

Chóry i zespoły określone w powyższych kategoriach przygotowują jedną pieśń maryjną i jedną biesiadną.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 2 maja 2012 r. grudnia 2011 na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21-580 Wisznice. Tel. 83 378-22-38, fax. 83 378 22 38. Kartę zgłoszeniową można wysłać również drogą elektroniczną gok@wisznice.pl.

 

 

Scroll to Top