Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców w Piszczacu

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców w Piszczacu 2019 odbył się w dniu 28 września 2019 r. Rozgrywki pierwotnie planowano przeprowadzić na stadionie Lutni Piszczac, jednak z uwagi na deszczowa pogodę mecze odbyły się w hali Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu. Rozgrywki przeprowadzono w formule „każdy z każdym”.  Turniej symbolicznie otworzył pierwszym podaniem Wójt Gminy Zalesie Jan Sikora. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce Gmina Piszczac
II miejsce Gmina Tuczna
III miejsce Gmina Zalesie.
Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Witold Kaczanowicz (Gmina Zalesie),
a najlepszym zawodnikiem z pola została Maria Miśkowiec (Gmina Tuczna). Zawody sędziował Artur Gruszka, były sędzia, a obecnie obserwator BOZPN.
Każda z drużyn otrzymała puchar odpowiadający zajętemu miejscu. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz drobny upominek. Puchary wręczali: Wójt Gminy Zalesie Jan Sikora, Radny Rady Powiatu Bialskiego Paweł Stefaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Piszczac Grzegorz Panasiuk.

Turniej zakończył się wspólnym posiłkiem regeneracyjnym, podczas którego omówiono organizację turnieju. Impreza była doskonałą okazją do integracji środowiska samorządowego, rozgrywki upłynęły w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, a uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w tego typu imprezie w przyszłym roku.

Organizatorami rywalizacji byli Wójt Gminy Piszczac oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, a turniej przeprowadzono na obiektach Zespołu Placówek Oświatowych
w Piszczacu oraz Lutni Piszczac.

Scroll to Top