Powołanie nowego komendanta

Starosta bialski Mariusz Filipiuk wręczył odwołanie wraz z podziękowaniem za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie w realizację zadań ustawowych Januszowi Hołowni – Komendantowi Powiatowemu Społecznej Straży Rybackiej. Od 1 sierpnia nowym komendantem będzie Sebastian Santus. Spotkanie było okazją do wręczenia powołania nowemu komendantowi i złożenie mu serdecznych życzeń, aby dobrze pełnił swoje nowe obowiązki. W spotkaniu 26 lipca uczestniczył także Przemysław Bierdziński p.o. dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top