Praktyczne zajęcia z socjologii

          Zasady funkcjonowania administracji publicznej w powiecie bialskim były głównym tematem spotkania starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego ze studentami III roku socjologii UMCS-u w Białej Podlaskiej.

          W swojej prezentacji dotyczącej funkcjonowania powiatu starosta sporo uwagi poświęcił historii samorządu terytorialnego, która rozpoczęła się w 1990 roku. Przedstawiał podział administracyjny kraju oraz zadania publiczne, które realizowane są na poziomie powiatu.
Na koniec swojej prezentacji zachęcił studentów do zwiedzania powiatu bialskiego wskazując najciekawsze miejsca w naszym regionie, zarówno pod względem kulturalnym, jak
i przyrodniczym.

Scroll to Top