Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyło się w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 22 lutego. Przewodniczył mu prezes Zarządu OP  ZOSP RP, a jednocześnie starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Podczas spotkania Zarząd zapoznał się z informacją z podsumowania konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegamy pożarom”, a także z sytuacją finansową Oddziału Powiatowego i pozytywnie ocenił sprawozdanie finansowe za 2016 r. Zajął się także podziałem limitu odznaczeń związkowych na 2017 r. Omówiono też organizację dwóch ważnych przedsięwzięć powiatowych, a więc XVIII Powiatowej Pielgrzymki Strażaków do Pratulina i XIX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP i OSP.

Ze szczegółową informacją o spotkaniu będzie można zapoznać się w najnowszym „Gościńcu Bialskim”.

 

Scroll to Top