Problemy techniczne dotyczące składania wniosków o płatność

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, iż w związku z problemami technicznymi dotyczącymi składania wniosków o płatność, został włączony awaryjny sposób logowania. Planowo awaryjny sposób logowania będzie włączony do piątku 28.09.2018 r.

Uwierzytelnienie w SL2014 następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego z SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL użytkownika (lub adres e-mail użytkownika w przypadku beneficjenta niemającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W celu zalogowania do SL2014 należy:

  1. Na stronie logowania (https://sl2014.gov.pl/) wybrać „Login i hasło”
  2. W polu Login wprowadzić PESEL i kliknąć „Wyślij hasło”
  3. Odebrać e-mail o temacie „Wiadomość automatyczna z Aplikacji Obsługi Wniosków o Płatność – hasło dostępu” (wiadomość może być potraktowana jako spam)
  4. Kliknąć na link aktywujący hasło do systemu
  5. Zalogować się z wykorzystaniem nr PESEL (jako login) oraz hasła, które zostało przesłane w w/w mailu.
  6. Dokonać zmiany hasła (przy czym w polu „Obowiązujące hasło” należy wprowadzić hasło przesłane w mailu z linkiem aktywującym).

 

 

 

Scroll to Top