Program bezpłatny dla KADRY KIEROWNICZEJ !!!!

Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom odstresowym.

Warunki uczestnictwa w programie:

Program bezpłatny dla KADRY KIEROWNICZEJ z terenu województwa lubelskiego

W ramach programu :
warsztaty radzenia sobie ze stresem – zajęcia z psychologiem – trenerem grupowym (24 godz. – 4 spotkania po 2 x 3 godzinowe moduły) na temat:
Czym jest stres – mechanizm powstawania stresu i przebieg reakcji stresowej.
1. Skutki długotrwałego stresu.
2. Osobowość i stres.
3. Indywidualne uwarunkowania stresu.
4. Radzenie sobie ze stresem.
5. Techniki antystresowe – ćwiczenia praktyczne.Wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie.
6.  Relaksacja z elementami treningu autogennego.
7. Bariery w komunikacji z podwładnymi i klientami – asertywne techniki ich przekraczania.
1. Zapoznanie uczestników z istotą asertywności.
2. Powody i konsekwencje asertywności.
3. Prawa asertywności, jakie są moje prawa w relacjach interpersonalnych?
4. Mapa asertywności – diagnoza własnego poziomu asertywności oraz obszarów do rozwoju.
5. Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań klienta od oceny tych zachowań.
6. Rozpoznawanie i radzenie sobie z grami komunikacyjnymi klientów. Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań u „trudnych klientów”- identyfikacja i praca z takimi osobami.
7. Asertywne radzenie sobie z trudnymi osobami, techniki odmawiania, obrony własnych granic, radzenia sobie z niegrzecznymi klientami/pracownikami.
8. Umiejętności stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania opinii, obrony przed atakiem i narzekaniem.
9. Samokontrola emocjonalna – prezentacja ćwiczeń redukowania i kontrolowania stresu oraz kontrolowania negatywnych emocji w trakcie rozmowy.
Diagnoza obecnego poziomu stresu i przyczyn jego powstawania.

Informacja i zapisy:
• WOMP CP-L w Lublinie,
ul. Nałęczowska 27
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
I piętro (łącznik), pokój 120
tel. 81 533-00-34 wew.210
e – mail: donisz@womp.lublin.pl

Pogram finansowany ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego

UWAGA! LICZBA BEZPŁATNYCH MIEJSC OGRANICZONA!

 

 

Scroll to Top