Program wyrównywania różnic między regionami III


Umowa zawarta w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Oddziałem Lubelskim PFRON
 Powiat Bialski reprezentowany przez Starostę Mariusza Filipiuka i Wicestarostę Janusza Skólimowskiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F zawarł umowę z Oddziałem Lubelskim PFRON, który reprezentował Ryszard Dados-Pełnomocnik PFRON. Przygotowaniem wniosków w ramach PWRMR III zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.
Pozyskane przez Powiat Bialski środki z PFRON w wysokości blisko 398 000,00 tys. zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów, tj.;

  1. Projekt realizowany w ramach obszaru D – zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach.
  2. Projekt realizowany w ramach obszaru D – zakup pojazdu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu.
  3. Projekt realizowany w ramach obszaru D – zakup samochodu osobowego, zwanego „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ w Międzyrzecu Podlaskim.
  4. Projekt realizowany w ramach obszaru F – remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu.

Powiat Bialski to jeden z powiatów, który skorzystał z dofinansowania w obszarze F. Jest to nowy obszar w ramach PWRMR III.
W związku z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F może być udzielona pomoc w utworzeniu warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Scroll to Top