Projekt edukacyjny „Czas na zdrowie”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do ogólnopolskiego projektu promującego ideę zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Projekt Fundacji BOŚ „Czas na zdrowie” łączy rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwego stylu życia z dawką zdrowej zabawy. Konkurs ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W pierwszym etapie zespoły uczniów, działające pod opieką nauczyciela, zdobywają, a następnie promują wśród społeczności szkolnej wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Drugi etap stanowi organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia, który będzie obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy poczęstunek oraz udział zaproszonych przez młodzież gości.

Główny punkt programu to pokaz serii filmów edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie”. Wszystkie szkoły, które zarejestrują się do konkursu otrzymają płyty DVD z filmami!

Jak się zapisać?

Na stronie www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl znajduje się formularz rejestracyjny, który nauczyciel musi wypełnić i przesłać do 17 kwietnia 2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Aleksandrą Koper, nr telefonu: 515 114 603, e-mail: czasnazdrowie@fundacjabos.pl .

ZACHĘCAMY!!!!!

Scroll to Top