Projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. Radykalnych uproszczeń dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje projekt nt. Radykalnych uproszczeń dla rolników. Celem projektu jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

Scroll to Top