Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego

sierpień 2010 – Informacje ogólne o projekcie


Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec Gm. Zalesie


„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”

wrzesień 2010 – Informacje ogólne o projekcie


„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”

 


 Projekty realizowane

Projekty zrealizowane

Przydatne Adresy

Scroll to Top