POZALEKCYJNA AKADEMIA KOMPETENCJI

 „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”
projekt realizowany przez Powiat Bialski

w ramach

PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIA 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, PODDZIAŁANIA 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość projektu: 1 565 589,12 zł

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

    PODSUMOWANIE PROJEKTU
Celem głównym realizowanego przez Powiat Bialski w okresie od 01.09.2010r. do 28.02.2012r. projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” było podniesienie  poziomu kompetencji kluczowych 1407 uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego poprzez realizację kompleksowych usług szkoleniowych.  <<WIĘCEJ>>

Informacje ogólne
Wystąpienie młodzieży z ZS w Janowie Podlaskim
Wystąpienie młodzieży z ZSP w Międzyrzecu Podlaskim
Fotorelacje