promesa MSWiA

Wczoraj wicestarosta bialski Janusz Skólimowski z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz wicewojewody Roberta Gmitruczuka odebrał promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została ona przyznana na dofinansowanie w 2016 r. zadań własnych dotyczących przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Powiat bialski otrzymał dotację 200 000 zł na odbudowę drogi powiatowej nr 1064L od km 0+850 do km 1+040, od km 2+063 do km 2+260 i od km 2+500 do km 2+737 wraz z przepustami w miejscowości Jabłeczna, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.

Tego dnia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie promesy otrzymało 20 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego na łączną kwotę 2 mln 945 tys. zł.

zdjęcie wyróżniające Lubelski Urząd Wojewódzki

Scroll to Top