Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego… Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć …

OGŁOSZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
Otwarty Konkurs Ofert

na realizacje następujących zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom poza rządowym (Dz. U. Nr 28, poz. 172):


Treść ogłoszenia w PDF

Scroll to Top