Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137L Terespol ul.Wojska Polskiego (odc.od skrzyżowania z dr.woj.698 -ul.Kodeńska do ul. 3 Maja) -ul.3 Maja od km 0+008 do km 0+461 odc.0,453 km

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.18.2013  Biała Podlaska dnia 10.07.2013

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137L Terespol ul.Wojska Polskiego (odc.od skrzyżowania z dr.woj.698 -ul.Kodeńska do ul. 3 Maja) -ul.3 Maja od km 0+008 do km 0+461 odc.0,453 km

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-7

Załącznik Nr 8 :

– dokumentacja uproszczona

– projekt stałej organizacji ruchu


                                                                                          Biała Podlaska  5.08.2013r.

 

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

Scroll to Top