Przebudowa przepustu w km 0+806 drogi powiatowej Nr 1044L Pratulin – Łęgi, gmina Terespol, powiat bialski

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-41/2011 Biała Podlaska dnia 29.08.2011

Przebudowa przepustu w km 0+806 drogi powiatowej Nr 1044L Pratulin – Łęgi, gmina Terespol, powiat bialski

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 15.09.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 22.09.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia.

 

Scroll to Top