Przedłużenie terminu roztrzygnięcia konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zgodnie z zapisami uchwały Nr 258/2013 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia informuje o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 marca br.

 

 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zgodnie z zapisami uchwały Nr 258/2013 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia informuje o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 marca br.

 

 

Scroll to Top