Przygotowania do XXI Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu

W dniu 7 marca 2016 r. w gabinecie Starosty Bialskiego odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie XXI Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i dyrektorzy szkół , w których funkcjonują „klasy mundurowe”. W roku bieżącym sprawami organizacyjnymi tego przedsięwzięcia zajmie się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu. Komendantem Marszu został Andrzej Korbal. Ustalono, że impreza odbędzie się w terminie 1-2 czerwca na trasie Kobylany – Koroszczyn – Neple – Pratulin – Janów Podlaski ( do przejścia ok. 35 km). Uczestnikami będą uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Bialski: LO w Wisznicach. ZSO nr 1 w Terespolu, ZS w Małaszewiczach i ZS w Janowie Podlaskim. Szacunkowa ilość uczestników ok. 90 osób. W trakcie imprezy odbędzie się konkurs wiedzy o Legionach Polskich i J. Piłsudskim, zawody sportowo-obronne ( w tym strzelanie z karabinka sportowego). Uczestnicy ustalili ramowy program Marszu i omówili podjęcie stosownych działań w aspekcie bezpieczeństwa.

Scroll to Top