Starosta bialski Człowiekiem Roku Ziemi Międzyrzeckiej 2017

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk zwyciężył w plebiscycie tygodnika „Wspólnota” na Człowieka Roku Ziemi Międzyrzeckiej 2017. W głosowaniu, które trwało do 28 lutego, nominowane były osoby
z terenu Międzyrzecczyzny, które w różny sposób przyczyniły się do jej rozwoju.

Mariusz Filipiuk znalazł się w tym gronie już po raz drugi. W tym roku po zsumowaniu wszystkich oddanych głosów – zarówno na kuponach, jak i przesłanych drogą elektroniczną,  okazało się, że starosta w konkursie zdobył 716 głosów, czym wyprzedził resztę stawki.

Nominacja w plebiscycie była docenieniem zaangażowania starosty bialskiego i jego umiejętności współpracy, które przekładają się bezpośrednio na rozwój gmin Międzyrzecczyzny. Ich materialnym wyrazem jest poprawa stanu dróg na tych terenach, ale także działalność na rzecz szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, pomoc w budowie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego czy oddziału Dziennego Domu Opieki Medycznej. W planach jest również m.in. otwarcie ZOL w Łózkach, adaptacja budynku Szkoły w Maniach na Dom Dziecka oraz prace remontowe w Domu Rodzinnym w Żabcach.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk angażuje się również w różnego rodzaju działania, które mają na celu pomoc mieszkańcom powiatu w kwestii walki ze skutkami wirusa afrykańskiego pomoru świń. Wspiera także rolników w sprawie szkód łowieckich.

Scroll to Top