Publikacja oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zamieszcza się poniższą ofertę:

S.525.5.2020.EG

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Turystyka i krajoznawstwo.

Tytuł zadania publicznego: „XXVII Wiosenne Marsze na Orientację Wiosno-2020 o Puchar Starosty Bialskiego”

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy Orientalik w Żeszczynce

Termin realizacji zadania: od 15.03.2020 r. do 25.05.2020 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonych ofert należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl  w terminie do dnia 4 marca 2020 r.

 

Scroll to Top