Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:

S.525.10.2019.AJ

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: „I Powiatowego Przeglądu Pieśni w Gwarze Podlaskiej im. Aleksandra Oleszczuka”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „TŁOKA” z Koszoł

Termin realizacji zadania: od 1.06. 2019 r. do 30.08.2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1700 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialski.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Na mocy uchwały nr 76/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej odmówił zlecenia zadania publicznego.

Przewiń do góry