Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce

Już po raz szósty w Sosnówce miał miejsce Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Licznie przybyli do Szkoły Podstawowej mogli podziwiać prace w Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną, wykonane przez młodszych i starszych twórców z terenu powiatu bialskiego, degustować potrawy świąteczne prezentowane w Konkursie na Stół Wielkanocny, posłuchać pieśni pasyjnych w wykonaniu solistów i zespołów z terenu powiatu bialskiego, a także nabyć dekoracje i elementy świąteczne na zorganizowanym kiermaszu.

Impreza została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, wójta gminy Sosnówka Marcina Babkiewicza, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce oraz Szkołę Podstawową w Sosnówce. Honorowy Patronat nad VI Powiatowym Przeglądem Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wśród gości zaproszonych byli obecni m.in. Dariusz Litwiniuk – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, radni powiatowi w osobach: Mariusz Filipiuk – starosta bialski, Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Daniel Dragan – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Mateusz Majewski  – członek Zarządu, Tomasz Andrejuk – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Łukasz Jaszczuk – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, wójt gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz. Gości zaproszonych przywitał wójt gminy Sosnówka. Starosta bialski w swym wystąpieniu docenił kunszt zgłoszonych na konkursy prac, ich różnorodność i liczbę, a korzystając z okazji złożył obecnym życzenia na zbliżające się święta Wielkiej Nocy.

W trakcie występów Zespołu Rumenok z Hołowna, Natalii Raczkowskiej, Oliwii Spychel, Scholi Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Motwicy, Zespołu muzycznego ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, Zespołu Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespołu „Biesiadnicy” z Żeszczynki, Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Zabłocia, Zespołu „Pogodna Jesień” z Konstantynowa, Zespołu „Białynia” z Worońca, Zespołu „Jutrzenka” ze Sławacinka Starego, Zespołu Ludowego „Echo” z Przychód, a także Zespołu Śpiewaczego „ECHO POLESIA” Klubu Seniora w Terespolu trwały prace komisji konkursowych. Przy wielości prac werdykt nie był łatwy.

W konkursie na Palmę Wielkanocną w kategorii indywidualnej na palma tradycyjna w grupie wiekowej dzieci i młodzież szkolna I miejsce zdobyła Wanda Ruszyńska, II – Natalia Kościuczyk, III – Julia Doroszuk. W kategorii grupowej I miejsce przypadło Zespołowi Szkół w Sławatyczach, II – Internatowi  przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, natomiast III – Szkole Podstawowej w Horodyszczu. W grupie wiekowej dorośli w kategorii indywidualnej najładniejszą palmę wykonała Zofia Bobrycka, II miejsce zajęła Jadwiga Jaworska, zaś III – Alina Kolanowska. W kategorii grupowej I miejsce uzyskał Zespół Śpiewaczy „Bagnoszki” z Drelowa, II miejsce przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich w Zahorowie, III – Zespołowi „Jarzębina”.

W konkursie na Pisankę Wielkanocną wykonaną przez dzieci i młodzież szkolną techniką tradycyjną I miejsce uzyskał Bartosz Koprianiuk, II – Julia Bujnik, III – Marcelina Caban. W technice współczesnej najlepszy był Mateusz Andrusiuk, II miejsce zdobył Paweł Jaroszuk, a III – Wiktoria Masalska. Wśród dorosłych najładniejszą pisanką techniką tradycyjną okazała się ta wykonana przez Danutę Bandzerewicz, II miejsce przypadło Marlenie Chareckiej, zaś III – Bogumile Koprianiuk. W technice współczesnej I miejsce zdobyła Henryka Polikarczuk, II – Anna Wróbel, zaś III – Dominika Kalinowska.

Ostatnim konkursem tego dnia rozstrzygniętym był na Stół Wielkanocny. I miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich ”Rumianki” w Romaszkach, II – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelnica, III – Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki.

Laureaci otrzymali nagrody oraz okolicznościowe dyplomy wręczane przez wójta gminy Sosnówka oraz dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce Jolantę Mikulską.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko organizatorom, ale też instytucjom i firmom, które wsparły finansowo i rzeczowo przedsięwzięcie, a byli to: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Urząd Gminy Sosnówka, Bank Spółdzielczy w Wisznicach, Bank Spółdzielczy w Łomazach, Soter Bis Józef Sokołowski, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Lilla Winniczuk, Apteka Mariola Majewska, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wisznicach, Studio Dekoracji – Kwiaciarnia Mariusz Cybulski, P.H.U. „KOLEJKO” Dorota Szmydko – Kolejko, Rolmax Skrzyńska Małgorzata, Inter Broker Sp. z.o.o.

Scroll to Top