Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zamieszczona zostaje poniższa oferta:

S.525.7.2020.DU

Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tytuł zadania publicznego: „Wydanie XLIX-L tomu « Rocznika Międzyrzeckiego »”
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim
Termin realizacji zadania: od 12.09.2020 r. do 12.12.2020 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4 500,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialski.pl  w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Scroll to Top