Publikacja ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat:

Publikacja ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na mocy uchwały Nr 304/ 2017 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadań publicznych oraz na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczone zostają poniższe oferty:

 

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  turystyka i krajoznawstwo.

Rodzaj zadania publicznego: wsparcie w formie dotacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): III Spływ kajakowy rzeką Zielawą”.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka w Studziance

Termin realizacji zadania: od 1.06.2017 r. do 31.07.2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1500,00 zł

 

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rodzaj zadania publicznego: wsparcie w formie dotacji imprez kulturalnych powiatu bialskiego.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Organizacja wydarzenia kulturalnego „Noc świętojańska u Kraszewskiego”

Nazwa oferenta: Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Termin realizacji zadania: od 1.06. 2017 r. do 30.06.2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2000,00 zł

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  wspieranie i upowszechnianie sportu

Rodzaj zadania publicznego: wsparcie w formie dotacji organizacji imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu bialskiego

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): VI Tatarska Piątka

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka w Studziance

Termin realizacji zadania: od dnia 1.05. 2017 r. do 25.07.2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2500,00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonych ofert należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: w przypadku ofert S.525.3.2017.EG i S.525.4.2017.EG – wsssport@powiatbialski.pl, w przypadku  oferty S. 526.1.2017.AJ – wss@powiatbialski.pl w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r.

 

Scroll to Top