Spotkanie informacyjne dot. II edycji Programu KLUB

Wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski oraz Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek zapraszają na spotkanie informacyjne na temat założeń oraz naboru wniosków do II edycji Programu „Klub”. Spotkanie obędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację Programu w 2017 roku przeznaczyło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 30 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie klubów na terenie całej Polski, które działają przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia oraz prowadzą szkolenia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Szczegółowych informacji udziela Ludwik Sikora Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Organizacji Pozarządowych, pod numerem telefonu 695-466-774. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu z podaniem nazwy klubu i liczby uczestników należy kierować na adres e-mail: lsikora@lublin.uw.gov.pl

Scroll to Top