Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zamieszcza poniższą ofertę:
S.525.1.2018.EG

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  turystyka i krajoznawstwo.

Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie w formie dotacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Turystyka z pasją”.

Nazwa oferenta: Fundacja „W te pędy” w Międzyrzecu Podlaskim

Termin realizacji zadania: od 23.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl, w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r.

Scroll to Top