Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 18-01-2018 dokonał wyboru oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Załącznik do uchwały Nr  402/2018
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia  18 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyznanych środków(w zł)
1. Bialski Szkolny Związek Sportowy w Białej Podlaskiej Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2018 48 000
Scroll to Top