Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat:

 

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadani publicznego:

Numer oferty: S.525.4.2018.EG

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  turystyka i krajoznawstwo

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): XXV Wiosenne Marsze na Orientację Wiosno-2018 o Puchar Starosty Bialskiego

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy ORIENTALIK w Żeszczynce

Termin realizacji zadania: od 15.03. 2018 r. do 19.05.2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi należy złożyć na formularzu w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl w terminie do dnia 7 marca 2018 r.

Scroll to Top