Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zamieszcza poniższą ofertę:
oferta nr S.525.1.2017.EG

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  turystyka i krajoznawstwo.

Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie w formie dotacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „XXIV Wiosenne Marsze na Orientację Wiosno-2017 o Puchar starosty Bialskiego”.

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy ORIENTALIK w Żeszczynce

Termin realizacji zadania: od 21.03.2017 r. do 20.05.2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl, w terminie do dnia 20 marca 2017 r.

Scroll to Top