Redaktor Jan Kołkowicz pośmiertnie odznaczony

29 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się uroczystości upamiętniające redaktora Jana Kołkowicza. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Społecznego Komitetu Upamiętnienia Redaktora Jana Kołkowicza pod przewodnictwem dr Anny Jeleszuk.  

Zasługi Jana Kołkowicza docenił prezydent RP Andrzej Duda, który pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Order na ręce Piotra Kołkowicza – brata,  przekazała doradca prezydenta RP minister Zofia Romaszewska.

W ramach uroczystości odbyło się także odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która umieszczona została na budynku byłego magistratu na Placu Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim oraz nazwanie ronda imieniem redaktora. Znajduje się ono przy skwerze Armii Krajowej. Uroczystości miały wojskową asystę z garnizonu w Dęblinie. Na cmentarzu odbyła się również salwa honorowa. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, którym towarzyszyli zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz miasta i instytucji działających na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Powiat bialski reprezentowali starosta bialski Mariusz Filipiuk i wicestarosta Janusz Skólimowski.

Redaktor Jan Kołkowicz urodził się w 1928 roku.  Był dziennikarzem, publicystą, prozaikiem. Stał na straży narodowej pamięci. Od 1970 roku pełnił rolę wydawcy podziemnego czasopisma polityczno-niepodległościowego „Czasu Kurz”, później „Zapis Wschodni”. Był autorem cyklu opracowań „Na szlaku WiN”.  Zmarł w 2007 roku.

Scroll to Top