Zarząd Powiatu Bialskiego pozytywnie oceniony

Rada Powiatu Bialskiego udzieliła absolutorium Zarządowi powiatu za wykonanie budżetu w roku 2017. Podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca w Białej Podlaskiej, za jego przyjęciem głosowało jednogłośnie 17 radnych obecnych podczas sesji.

Plan dochodów budżetu powiatu na koniec roku wynosił 98.890.844,23 zł, z czego wykonano 92.757.748,50 zł. Stanowi to 93,8 %. W tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.918.575,06 zł, a dochody bieżące 86.839.173,44 zł.

Plan wydatków powiatu na koniec roku wyniósł 105.211.546,20 zł, z czego wykonano 96.432.667,07 zł, co stanowi 91,7 %, w tym wydatki bieżące – 80.565.721,63 zł i wydatki majątkowe – 15.866.945,44 zł. Powiat bialski w ubiegłym roku zrealizował wiele istotnych z punktu widzenia mieszkańców, zadań inwestycyjnych, których łączny koszt wyniósł 14.072.012,03 zł. Przebudowy drogi Nr 1010L Międzyrzec Podlaski – Zasiadki ul. Drohicka (1.564.846,81 zł), drogi Nr 1041L Zalesie – Krzyczew odc. Zalesie – Kijowiec (1.840.596,09 zł), drogi Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac – budowa ronda w m. Ortel Królewski (1.535.680,86 zł), czy drogi Nr 1102L Rossosz – Dubica Dolna w m. Rossosz w kwocie (212.105,28 zł) to tylko część z długiej listy wykonanych remontów. Na terenie powiatu zostały wybudowane również chodniki dla pieszych.

Powiat bialski w 2017 roku inwestował także w poprawę infrastruktury w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i szkołach. Dobiegły końca prace związane z inwestycjami wieloletnimi tj. budowa drogi Nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka o łącznej wartości 378.400,77 zł, czy przebudowa drogi powiatowej Nr 1012L Kownaty – Rogoźnica o łącznej wartości 1.842.916,13 zł.

Przy udziale uzyskanych przez powiat środków europejskich możliwe było rozpoczęcie innych wieloletnich projektów. Należą do nich m.in.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności Województwa Lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych” (została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę dróg na kwotę 159.867,02 zł, natomiast realizacja będzie następowała w kolejnych latach), „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Bialski”.

Jednymi z największych inwestycji powiatu bialskiego będą: „Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury”, „Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług” oraz „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi”. Projekty te, rozpoczęte w 2017 roku, zakończą się w 2018 r. Będzie to dla powiatu bialskiego przełomowy rok pod względem ilości i wielkości realizowanych inwestycji.

Scroll to Top