"Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód" uruchomiona!

Z dniem 30 czerwca 2013 roku dobiegła końca realizacja projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” realizowanego przez powiaty: bialski,
lubartowski, parczewski (lider projektu) i radzyński ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo
informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść całej informacji.

Scroll to Top