Ogłoszenie z dnia 17 lipca 2013 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w mieście Terespol obręb Błotków gmina Terespol.

GKN.6840.6.4.2013.EP

O G Ł O S Z E N I E  P R Z E T A R G U
z dnia 17 lipca 2013

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w mieście Terespol obręb Błotków gmina Terespol.

Treść ogłoszenia do pobrania w PDF.

Scroll to Top