Remont ul. Drohickiej zakończony

Zakończyła się przebudowa ulicy Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim. Oficjalne otwarcie odbyło się 29 listopada, a udział w nim wzięli: starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, radni powiatu bialskiego: m.in. Paweł Litwiniuk, Marek Sulima, Mariusz Kostka, Marian Tomkowicz, Mateusz Majewski, Jolanta Zbucka i Marek Uściński, a także burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej Krystyna Beń.

Modernizacja została wykonana zgodnie z projektem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) od km 0+000 do km 1+072 odcinek dł. 1,072 km” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Całkowity koszt inwestycji, która została zrealizowana wspólnie przez powiat bialski i miasto Międzyrzec Podlaski, to 1.564.846,81 zł. Przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem objęła budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Leśnej do DK nr 2, budowę chodnika i ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ul. Leśną do DK2), utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego, korektę profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni, a także wykonanie nowej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych.

Scroll to Top