Roboty drogowe rozpoczęte

Od podpisania umów z wykonawcą robót budowlanych i na inspektora nadzoru inwestycji drogi nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze do ich realizacji nie trzeba było długo czekać. Już 1 kwietnia na trasie Międzyleś – Matiaszówka przedsięwzięcie to zainaugurowano wbiciem szpadla pod budowę przez zaangażowane w projekt osoby, jak chociażby starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, radnych powiatowych z przewodniczącym Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem Kiczyńskim na czele czy wójta gminy Tuczna Zygmunta Litwiniuka.

Projekt pn. „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo” realizowany będzie w 2019 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Beneficjentem Wiodącym jest Powiat Bialski, natomiast Beneficjentem po stronie Republiki Białoruś jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Brześciu „Briestobldorstroj”.

Głównym celem projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz drogi po stronie białoruskiej Malorita-Miedno-Znamienka na odcinku 5,1 km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo.

Po stronie polskiej w planach jest wzmocnienie nawierzchni drogi kruszywem, warstwą wiążącą oraz ścieralną warstwą asfaltową. Zbudowane zostaną zatoki autobusowe i przystanki. Zmodernizowane będą skrzyżowania dróg. Będą nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zostanie także poprawione udrożnienie, powstaną rowy odwadniające.

Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg, a także odbędą się wspólne szkolenia i konferencje.

Więcej o spotkaniu można przeczytać tutaj: https://www.radiobiper.info/2019/04/02/tuczna-wbili-pierwsza-lopate-w-przebudowe-najbardziej-zniszczonej-drogi-w-powiecie-bialskim-galeria/

Scroll to Top