Rodzicielstwo zastępcze – nadzieją dla opuszczonych dzieci.

Los dzieci opuszczonych i osieroconych od wielu lat stanowi przedmiot troski zarówno Kościoła, Władz jak i instytucji oraz osób zawodowo zajmujących się pieczą zastępczą. Rodzinne formy opieki są najbardziej zbliżone do naturalnego środowiska, w jakim powinno wychowywać się i wzrastać dziecko. Rodzina zastępcza pozwala na normalne funkcjonowanie w małym, znanym środowisku bez piętna sieroty i poczucia inności. Dziecko ma szansę poznać i nauczyć się prawidłowych zachowań i relacji rodzinnych. Opieka zastępcza to szansa na normalne życie dla wielu dzieci oraz wsparcie ich rodzin naturalnych w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej w jakiej się znalazły. Osoby, które chciałyby podjąć się szlachetnego zadania opiekuna zastępczego prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

 Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie bądź osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, III Pietro pokój 337, 338, Tel. (83) 343–70–66, 343–29–82, oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 24, Tel. (83) 343–33–50, 344–70–31.

Scroll to Top